Indicators & EAs ฟรี

Indicators ฟรี แบบ Price Action Trading !

Download   PZ_Pennants

Pennants 3.0

Metatrader (MT4/MT5) Indicator

This indicator finds pennants, which are continuation patterns identified by converging trendlines surrounding a price consolidation period.

 • Easy to use
 • Customizable colors and sizes
 • It implements breakout signals
 • It implements alerts of all kinds

Boost your trading activity with the most flexible Triangle Patterns indicator ever created for the Metatrader platform.

Download  PZ_DoubleTopBottom

Double Top / Bottom 2.0

Metatrader (MT4/MT5) Indicator

Find double-top and double-bottom chart patterns easily with this fantastic and free indicator.

 • Easy to use
 • Customizable colors and sizes
 • It implements breakout signals
 • It implements alerts of all kinds

Boost your trading activity with the most flexible double-top / double bottom patterns indicator ever created for the Metatrader platform.

 

Download   PZ_123Pattern

123 Pattern 1.0

Metatrader (MT4/MT5) Indicator

This indicator finds 123 patterns, also known as continuation patterns, which represent breakouts of consolidated prices in the direction of the trend.

 • Easy to use
 • Customizable colors and sizes
 • It implements breakout signals
 • It implements alerts of all kinds
 • It is non-repainting and non-backpainting

Boost your trading activity with the best 123 patterns indicator ever created for the Metatrader platform.

 

 

EA ฟรี แบบเทรดไม้เดียว ไม่เบิ้ลลอต

Harmonic แจกฟรี ใต้ IB XM

Harmonic pattern เป็นหลักการของสัดส่วน Fibonacci ที่เกิดลักษณะซ้ำๆได้ในตลาด จึงจัดแบ่งเป็นรูปร่างต่างๆ เช่น Butterfly, Bat , Shark และอื่นๆ โดยลักษณะของ EA ตัวนี้ จะพยายามสัดส่วน Fibo ที่เข้าทางการเกิด Shark pattern โดยจะเข้าเทรดก่อนที่ Shark จะเกิด และออกโดย TP ที่ตั้งไว้ (100 pips) เพื่อสร้าง Reward ให้มากพอ ทำให้พอร์ตอยู่ได้ในระยะยาวการทำกำไรรายปี แนะนำคู่เทรด คือ Major pairs EU, UJ, GU, AU, Ucad โดยรันที่ TF H1 ขึ้นไป การจัดการเงินทุนมีทั้งแบบ Balance divider, Fix lot sizing. EA ตัวนี้แจกฟรี เมื่อสมัครใต้ Link IB XM ครับ เปิดบัญชีที่นี่

http://clicks.pipaffiliates.com/afs/come.php?id=8907&cid=102342&atype=1&ctgid=16

EA ฟรี แบบเบิ้ลลอต

Download  Balanar FX

ในไฟล์ที่ดาวน์โหลด มีคู่มือให้อ่านครับ เค้ามีแบ่งโฟลเดอร์ไว้ 3 อัน แต่ละอันขึ้นกับทุนที่เรารัน เช่น ทุน 10,000 Cent (เปิดบัญชี XM Micro ฝากเงิน $100)

ก็ให้ใช้ไฟล์ในโฟลเดอร์ Robot for 5000 เป็นต้น .. ทั้งนี้ลองใช้ Lot น้อยๆก่อน เพื่อดูการทำงานสักระยะ แล้วค่อยเพิ่ม lot ตามความเสี่ยงที่เรารับได้ครับ

EA เป็นแบบเบิ้ลลอต ดังนั้นการบริหารเงินนอกพอร์ตเป็นสิ่งจำเป็น เช่น เมื่อเรากำไรได้ครึ่งนึงของพอร์ต ก็ควรถอนออกมาเก็บไว้ เหลือทุนไว้เทรดต่อไป

EA ฟรี แบบเทรดไม้เดียว ไม่เบิ้ลลอต

Download  PZ_ADXTraderEA

ADX Trader EA 1.0

Metatrader (MT4) Expert Advisor

The free ADX TRader EA trades the market using the indicator bearing its same name. It offers several entry conditions and very flexible position management settings.

 • Easy to use and supervise
 • It implements 4 different trading setups
 • Customizable break-even, trailing-stop, stop-loss and take-profit
 • Works for ECN/Non-ECN brokers and 2-3-4-5 digit symbols
 • Trading is NFA/FIFO Compliant
 • Implements a martingale feature
 • Filter trading by forex sessions
 • Built-in money management

Boost your trading returns for free with the most complete ADX Trader EA, like hundreds of users have already done!

Download  PZ_BollingerBandsEA

Bollinger Bands EA 3.2

Metatrader (MT4) Expert Advisor

The free Bollinger Bands EA trades the market using the indicator bearing its same name. It offers several entry conditions and very flexible position management settings.

 • Easy to use and supervise
 • Flexible multi-timeframe entry conditions
 • Customizable break-even, stop-loss, take-profit and trailing-stop settings
 • Works for ECN/Non-ECN brokers and 2-3-4-5 digit symbols
 • Trading is NFA/FIFO Compliant
 • Implements a martingale feature
 • Filter trading by forex sessions
 • Built-in money management

Boost your trading returns for free with the most complete Bollinger Bands EA, like hundreds of users have already done!

Download  PZ_DailyBreakoutEA

Daily Breakout EA 1.0

Metatrader (MT4) Expert Advisor

The PZ Daily Breakout EA is a Metatrader Expert Advisor that trades daily breakouts placing bidirectional pending orders using the last day's trading range.

 • Easy to use and supervise
 • Fully configurable settings
 • Customizable break-even, stop-loss and take-profit levels
 • Customizable trading direction
 • Built-in money management
 • Works for ECN/Non-ECN brokers and 2-3-4-5 digit symbols
 • Trading can be FIFO (NFA) Compliant

Boost your trading returns for free with the PZ Daily Breakout EA, like hundreds of users have already done!

Flexible Breakout EA 1.0

Metatrader (MT4) Expert Advisor

Trade breakouts with complete freedom using the free Flexible Breakout EA. It can trade any breakout period, any timeframe, with pending or market orders, as desired.

 • Easy to use and supervise
 • Customizable trading direction
 • Customizable trading timeframe
 • It can trade using pending or market orders
 • Customizable break-even, stop-loss, take-profit and trailing-stop settings
 • Built-in money management
 • Works for ECN/Non-ECN brokers and 2-3-4-5 digit symbols

Boost your trading returns for free with the PZ Flexible Breakout EA, like hundreds of users have already done!

Download  PZ_FractalTraderEA

Fractal Trader EA 1.0

Metatrader (MT4) Expert Advisor

The PZ Fractal Trader EA is a Metatrader Expert Advisor that trades fractals placing bidirectional pending orders.

 • Easy to use and supervise
 • Fully configurable settings
 • Customizable trading timeframe
 • Customizable break-even, stop-loss and take-profit levels
 • Customizable trading direction
 • Built-in money management
 • Works for ECN/Non-ECN brokers and 2-3-4-5 digit symbols

Boost your trading returns for free with the PZ Fractal Trader EA, like hundreds of users have already done!